לוח שנה עברי

לוח שנה אישי

ספטמבר 2019
אלול - תשרי

היום
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
01
א אלול
02
ב אלול
03
ג אלול
04
ד אלול
05
ה אלול
06
ו אלול
כניסת שבת: 18:40
07
ז אלול
יציאת שבת: 19:29
פרשת שופטים
08
ח אלול
09
ט אלול
10
י אלול
11
י״א אלול
12
י״ב אלול
13
י״ג אלול
כניסת שבת: 18:31
14
י״ד אלול
יציאת שבת: 19:20
פרשת כי תצא
15
ט״ו אלול
16
ט״ז אלול
17
י״ז אלול
18
י״ח אלול
19
י״ט אלול
20
כ אלול
כניסת שבת: 18:22
21
כ״א אלול
יציאת שבת: 19:11
פרשת כי תבוא
22
כ״ב אלול
23
כ״ג אלול
24
כ״ד אלול
25
כ״ה אלול
26
כ״ו אלול
27
כ״ז אלול
כניסת שבת: 18:13
28
כ״ח אלול
יציאת שבת: 19:01
פרשת ניצבים
29
כ״ט אלול
ערב ראש השנה
30
א תשרי
ראש השנה א
01
ב תשרי
ראש השנה ב
02
ג תשרי
צום גדליהו
03
ד תשרי
04
ה תשרי
כניסת שבת: 18:04
05
ו תשרי
יציאת שבת: 18:52
פרשת וילך- שבת תשובה

חגים, פרשות ומועדים בחודש אלול - תשרי

  • פרשת שופטים
  • פרשת כי תצא
  • פרשת כי תבוא
  • פרשת ניצבים
  • ערב ראש השנה
  • ראש השנה א
  • ראש השנה ב
  • צום גדליהו
  • פרשת וילך- שבת תשובה

לוח שנה עברי

לוח שנה עברי לשנת תשע"ז בלוח השנה העברי תוכלו למצוא את כל חגי ישראל, פרשות השבוע, זמני כניסת השבת ויציאת שבת, מעבר בין שנים וחודשים ואפשרות להדפסה. השירות חינם ועדכני .

זמני כניסת שבת