לוח שנה עברי

לוח שנה אישי

ספטמבר 2017
אלול - תשרי

היום
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
27
ה אלול
28
ו אלול
29
ז אלול
30
ח אלול
31
ט אלול
01
י אלול
כניסת שבת: 18:46
02
י״א אלול
יציאת שבת: 19:35
פרשת כי תצא
03
י״ב אלול
04
י״ג אלול
05
י״ד אלול
06
ט״ו אלול
07
ט״ז אלול
08
י״ז אלול
כניסת שבת: 18:37
09
י״ח אלול
יציאת שבת: 19:26
פרשת כי תבוא
10
י״ט אלול
11
כ אלול
12
כ״א אלול
13
כ״ב אלול
14
כ״ג אלול
15
כ״ד אלול
כניסת שבת: 18:28
16
כ״ה אלול
יציאת שבת: 19:17
פרשת ניצבים וילך
17
כ״ו אלול
18
כ״ז אלול
19
כ״ח אלול
20
כ״ט אלול
ערב ראש השנה
21
א תשרי
ראש השנה א
22
ב תשרי
כניסת שבת: 18:19
ראש השנה ב
23
ג תשרי
יציאת שבת: 19:07
פרשת האזינו - שבת תשובה
24
ד תשרי
צום גדליהו
25
ה תשרי
26
ו תשרי
27
ז תשרי
28
ח תשרי
29
ט תשרי
כניסת שבת: 18:09
ערב יום כיפור
30
י תשרי
יציאת שבת: 18:58
פרשת יום כיפור
יום כיפור
01
י״א תשרי
02
י״ב תשרי
03
י״ג תשרי
04
י״ד תשרי
ערב סוכות
05
ט״ו תשרי
סוכות
06
ט״ז תשרי
כניסת שבת: 18:01
חול המועד סוכות
07
י״ז תשרי
יציאת שבת: 18:49
פרשת שבת חול המועד סוכות
חול המועד סוכות

חגים, פרשות ומועדים בחודש אלול - תשרי

 • פרשת כי תצא
 • פרשת כי תבוא
 • פרשת ניצבים וילך
 • ערב ראש השנה
 • ראש השנה א
 • ראש השנה ב
 • פרשת האזינו - שבת תשובה
 • צום גדליהו
 • ערב יום כיפור
 • פרשת יום כיפור
 • יום כיפור
 • ערב סוכות
 • סוכות
 • חול המועד סוכות
 • פרשת שבת חול המועד סוכות

לוח שנה עברי

לוח שנה עברי לשנת תשע"ז בלוח השנה העברי תוכלו למצוא את כל חגי ישראל, פרשות השבוע, זמני כניסת השבת ויציאת שבת, מעבר בין שנים וחודשים ואפשרות להדפסה. השירות חינם ועדכני .

זמני כניסת שבת